Bij- en nascholing

Elke psychiater moet 200 uur per vijf jaar deelgenomen hebben aan geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van de psychiatrie. De commissie Accreditatie Bij- en Nascholing (ABNA) van de NVvP coördineert en bewaakt de kwaliteit van bij- en nascholing. Zij draagt daarmee bij aan het continu verder ontwikkelen van de kennis en competenties van de psychiater.

Geaccrediteerde nascholing buiten eigen vakgebied
Per herregistratieperiode kunnen de meeste geneeskundige specialismen, waaronder psychiaters, maximaal 25% van de te behalen geaccrediteerde nascholingsuren buiten het eigen vakgebied halen. Bij een herregistratie-eis van 200 uur accreditatiepunten per vijf jaar mogen dus maximaal 50 accreditatiepunten behaald worden op een ander vakgebied. De aanbieder van de scholing schrijft de accreditatiepunten bij in het persoonlijk dossier. Deze punten zijn in uw dossier zichtbaar onder de subregel ‘Geaccrediteerde nascholing op het vakgebied van een ander specialisme’. Zie meer informatie op de KNMG website.

Buitenlandse bij- en nascholing
Buitenlandse congressen worden geaccrediteerd, wanneer een door de NVvP erkende zustervereniging of een door de erkende zustervereniging bevoegde accreditatieorganisatie accreditatie heeft verleend. De NVvP probeert een zo volledig mogelijke lijst van erkende zusterverenigingen en de door hen bevoegde accreditatieorganisaties beschikbaar te stellen. De psychiater blijft er echter zelf verantwoordelijk voor om te achterhalen of een bijeenkomst geaccrediteerd wordt door een zustervereniging of een erkende organisatie. Het bewijs van deelname dient aan te tonen dat accreditatie is verleend, waarbij geldt dat 1 uur gevolgde bij- en nascholing 1 accreditatiepunt oplevert met een maximum van 6 punten per dag en 24 punten per scholing. Deze punten kunnen psychiaters zelf bijschrijven in hun GAIA dossier.

Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten
Het Accreditatie Overleg (accreditatiecommissies van alle wetenschappelijke verenigingen) heeft een voorstel ontwikkeld waarin alle activiteiten beschreven staan die vanaf 1 januari 2011 geaccrediteerd kunnen worden. In de meeste gevallen kunnen psychiaters deze punten zelf bijschrijven in het GAIA dossier.

Scholingsagenda
Via de scholingsagenda kunnen psychiaters alle bij- en nascholing inzien. Psychiaters dienen zelf te bekijken of de gevolgde bij- en nascholing geaccrediteerd is.