Accreditatie

Om geaccrediteerde bij- en nascholing bestemd voor psychaiters aan te kunnen bieden, moet er door de aanbieder een accreditatieaanvraag bij de NVvP ingediend worden. Een volledige en complete aanvraag dient uiterlijk 15 werkdagen voor de aanvangsdatum van het programma bij de NVvP binnen te zijn. Uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van het programma dient de betaling binnen te zijn.

GERELATEERDE ONDERWERPEN