Accreditatie

Accreditatie voor bij- en nascholing aan psychiaters, dient bij de NVvP aangevraagd te worden. Een volledige en complete aanvraag dient uiterlijk 15 werkdagen voor de aanvangsdatum van het programma bij de NVvP binnen te zijn. Uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van het programma dient de betaling binnen te zijn.

GERELATEERDE ONDERWERPEN