Samen weer verder met de Hervormingsagenda Jeugd

Gisteren heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het Jeugdbeleid, waarbij het ook is gegaan over de voortgang van de Hervormingsagenda Jeugd. ’s Ochtends werd een kleine actie gevoerd met MIND om aandacht te vragen voor de Hervormingsagenda.

Voorafgaand aan dit debat stuurden de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ – waar de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de NVvP onderdeel van uitmaakt), clientorganisaties en branches een brandbrief aan de Kamer en presenteerden een filmpje waarin Rijk en gemeenten worden opgeroepen om de financiële impasse te doorbreken.

Kijk hier het debat terug

Deze week sloten Rijk en gemeenten eindelijk een akkoord over het financiële kader voor de  Hervormingsagenda, al maken zij zich wel zorgen om de bezuinigingen de komende jaren. De SBJ is blij dat hierdoor de weg weer open ligt om samen door te gaan met de Hervormingsagenda en stelden daarom een statement op om dat te onderstrepen.         

Tegelijkertijd heeft de SBJ nog altijd zorgen over de voortgang om samen aan een betere jeugdhulp voor kinderen en hun gezinnen te werken. Een rode draad daarbij is voor de SBJ dat professionals ook in de toekomst moeten kunnen blijven handelen conform onze professionele standaard. Daar maken we ons continue hard voor.

Voorafgaand aan het debat gisteravond, was er die ochtend een kleine actie voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Jongeren, ouders en vertegenwoordigers van de Samenwerkende Beroepsverenigingen vroegen aandacht voor meer vaart met de hervormingen. Want er zijn nog steeds te lange wachtlijsten, te hoge werkdruk, teveel versnippering en teveel administratie waardoor professionals niet altijd de kwaliteit en zorg kunnen bieden aan kinderen en hun gezinnen die nodig is. Wij zijn blij dat we nu weer snel aan tafel kunnen met Rijk, gemeenten, clientorganisaties en branches om de inhoudelijke verbeteringen in de Hervormingsagenda verder door te gaan voeren.