Ervaringsdeskundig lid Commissie Wetenschappelijke Activiteiten

De commissie wetenschappelijke activiteiten (CWA) van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is op zoek naar een lid met een ervaringsdeskundig profiel.

De CWA is de commissie die elk jaar het Voorjaarscongres organiseert. Daarnaast heeft de CWA een belangrijke taak in het adviseren over wetenschap binnen de vereniging. De CWA is actief in het verbinden van het onderzoekersperspectief en het perspectief van clinici en ervaringsdeskundigen. Tevens adviseert de commissie het bestuur van de NVvP gevraagd en ongevraagd over thema’s die raken aan wetenschap en psychiatrie.

Het beoogde lid:

 • Heeft affiniteit met wetenschap en psychiatrie en heeft bij voorkeur zelf
  ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek, binnen een promotietraject of anderszins
 • Is goed geïnformeerd over de recente ontwikkelingen rondom het betrekken van patiënten en
  ervaringsdeskundigen in onderzoek en de beoordeling van onderzoeksvoorstellen
 • Heeft oog voor verschillen in perspectief op wetenschap die mogelijk aanwezig kunnen zijn
  tussen o.a. psychiaters en ervaringsdeskundigen en kan hier constructief mee omgaan
 • Denkt graag creatief mee over het vergroten van de inbreng van patiënten en naasten
 • Bekijkt en becommentarieert stukken vanuit ervaringsdeskundig perspectief

De CWA bestaat uit tien psychiaters, 1-2 ervaringsdeskundigen en een AIOS-lid. De CWA vergadert 6 keer per jaar. Daarnaast houdt de CWA twee heidagen en twee beoordelingsdagen per jaar en is aanwezig tijdens het hele Voorjaarscongres van drie dagen. Verwacht wordt dat leden deze vergaderingen en dagen bijwonen. Leden voeren tot slot acties uit die voortvloeien uit de afspraken die tijdens de vergaderingen worden
gemaakt.

De tijdsinvestering wordt geschat op 6 uur per maand (exclusief reistijd), met een ongelijke verdeling over het jaar: de inzet tijdens het congres (drie dagen in april) en de beoordelingsdagen (twee dagen in oktober/november) is intensief. Ervaringsdeskundigen ontvangen hiervoor een vaste vergoeding per kwartaal, gebaseerd op het gemiddelde aantal uren per maand, met een uurtarief van 50 euro. Reistijd wordt niet vergoed, reiskosten uiteraard wel.

U kunt uw sollicitatie met CV per e-mail sturen naar sollicitatie@nvvp.net of per post richten aan:

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
o.v.v. Functie Ervaringsdeskundig lid CWA 2024
Postbus 20062, 3502 LB Utrecht


Voor vragen kunt u contact opnemen met Mariken de Koning, voorzitter CWA via mariken.de.koning@mentrum.nl of met Marieke van Eijkelen, ervaringsdeskundig lid CWA via eijkelenm@hotmail.com.