Taakherschikking

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Veel voorspelbare en routinematige medische handelingen die nu door artsen worden uitgevoerd, kunnen ook door speciaal hiervoor opgeleide andere beroepsbeoefenaren worden verricht. Het is de verantwoordelijkheid van artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, zoals de physician-assistant, om eventuele risico’s die door taakherschikking kunnen ontstaan te beperken. Protocollering van taken, supervisie en casusbesprekingen zijn hiervoor geschikte methodes. Daarnaast zal elke (ggz)instelling zelf heldere afspraken moeten maken met de betrokken professionals over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.