Anti-stigma

Mensen met psychische aandoeningen moeten in de samenleving de ruimte ervaren om voor hun ziekte uit te komen en als gelijkwaardige burgers deel te nemen aan de maatschappij.

Door de psychiatrie en de psychiater beter dan nu te positioneren binnen de gezondheidszorg en de tweedeling tussen soma en psyche in het stelsel op te heffen, wil de NVvP het stigma dat rust op psychiatrische patiënten, op de psychiatrie als medisch specialisme en de psychiater als medisch specialist verkleinen.

Samen met cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders heeft de NVvP een landelijk destigmatiseringsprogramma opgezet. Dit programma heeft vorm gekregen in de Stichting 'Samen Sterk zonder Stigma', geïnspireerd op het Engelse initiatief ‘Time to Change’. De NVvP heeft zitting in het stichtingsbestuur.