Routine Outcome Monitoring (ROM) is het gebruik van meetinstrumenten om routinematig uitkomsten te meten tijdens een behandeling in de dagelijkse praktijk. Op een aantal momenten wordt de toestand van de patiënt als maat voor de uitkomst van de behandeling gemeten. Het is een middel om de dagelijkse behandelpraktijk te verbeteren, met als doel betere uitkomsten te bereiken.

Stichting Benchmark GGZ (SBG) is een onafhankelijk kenniscentrum voor GGZ professionals en zorgverzekeraars. De doelstelling van SBG is het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen. Door het inzichtelijk maken van behandeleffecten kunnen zorgaanbieders onderzoeken welke verschillen er zijn in effectiviteit van behandeling tussen locaties, afdelingen of therapeuten. Zorgverzekeraars kunnen kijken naar de verschillen in effectiviteit tussen zorgaanbieders. Zorgaanbieders leveren hun ROM gegevens aan SBG aan. SBG maakt het mogelijk om resultaten met elkaar te vergelijken, ook al gebruiken zorgaanbieders verschillende meetinstrumenten om effect van behandeling inzichtelijk te krijgen.