Routine Outcome Monitoring (ROM) is het gebruik van meetinstrumenten om routinematig uitkomsten te meten tijdens een behandeling in de dagelijkse praktijk. Op een aantal momenten wordt de toestand van de patiënt als maat voor de uitkomst van de behandeling gemeten. Het is een middel om de dagelijkse behandelpraktijk te verbeteren, met als doel betere uitkomsten te bereiken.