Patiƫntveiligheid

Van patiëntveiligheid is sprake als patiënten zo min mogelijk risico lopen op onbedoelde lichamelijke of psychische schade tijdens de behandeling in een zorginstelling. Dergelijk risico kan ontstaan doordat hulpverleners niet volgens professionele standaarden handelen of door tekortkomingen van het zorgsysteem.

De NVvP initieert een programma voor patiëntveiligheid, zoals past bij haar rol van wetenschappelijke vereniging; zij doet dit in samenhang met de branchevereniging GGZ Nederland (Veilige Zorg Ieders Zorg) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).