Patiƫntenparticipatie

De NVvP investeert in de samenwerking met de clienten- en familiekoepel Landelijk Platform GGz als natuurlijke partner in bestuurlijke en beleidsmatige organen. Zij stelt zich in haar standpuntbepalingen en beleidsvoering toetsbaar op ten opzichte van de patiëntenvertegenwoordiging en nodigt ervaringsdeskundigen uit om deel te nemen aan de besprekingen van bestuur, ledenraad en commissies. De vereniging stimuleert de toepassing van concepten zoals herstelgerichte zorg en shared decision making (gedeelde besluitvorming). De NVvP kent een werkgroep Samenwerken met patiënten, waarin ervaringsdeskundigen en psychiaters gezamenlijk uitvoering geven aan dit speerpunt in het verenigingsbeleid.