vluchtelingenstroom-europa-blijft-hoog.nu.nl

Hieronder vindt u links naar websites met meer informatie over de geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen, onderverdeeld in deze categorieën:

 • Richtlijnen en advies over geestelijke gezondheidszorg voor vluchtelingen en asielzoekers
 • Factsheets, themadossiers en verzamelde kennisbronnen algemeen
 • Factsheets, themadossiers en verzamelde kennisbronnen over jeugd
 • Literatuur en publicaties
 • Standpunten internationale beroepsverenigingen
 • E-learning
 • Organisatie van zorg
 • Media

 

  

Factsheets, themadossiers en verzamelde kennisbronnen - ALGEMEEN

Factsheets en themadossiers - JEUGD

Literatuur en publicaties

Standpunten internationale beroepsverenigingen

E-learning

 • In de e-learning ‘Publieke gezondheid vluchtelingen en asielzoekers’ doet u informatie en praktische tips op over vluchtelingen in de gezondheidszorg. Zo leert u hoe de gezondheidszorg in Nederland voor vluchtelingen is geregeld en welke gezondheidsproblemen het meeste voorkomen. Ook geven deskundigen als (jeugd)verpleegkundigen tips, zoals: hoe bouw je een vertrouwensband op en hoe vraag je op een goede manier naar traumatische ervaringen. De module is ontwikkeld door opleidingsinstituut NSPOH, Pharos en GGD GHOR Nederland.
 • Het Canadese CAMH (Centre for Addiction and Mental Health) heeft in het kader van het Refugee Mental Health Project een ruim aanbod van gratis toegankelijke webinars over vluchtelingen en ggz.

Organisatie van zorg

 • Op de website RMA healthcare vindt u alle informatie over de administratieve aspecten m.b.t. de medische zorg voor asielzoekers. Ook kunt u formulieren en machtigingen downloaden en antwoord vinden op veelgestelde vragen. In de Regeling zelf kunt u nalezen welke zorg vergoed en hoe de ziektekosten zijn geregeld voor asielzoekers.
 • In het convenant GGZ voor asielzoekers is de samenwerking geregeld tussen alle betrokken partijen op het gebied van preventie, indicatiestelling, echalonkeuze en behandeling.
 • De OTAV (OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders) van de VNG ondersteunt gemeenten bij hun beleid voor asielzoekers en vergunninghouders. De OTAV houdt een overzicht van factsheets bij over onder andere zorg en gezondheid, onderwijs, integratie en huisvesting.

Media