Opleidingscapaciteit en verdeling opleidingsplaatsen

Op basis van het advies van het Capaciteitsorgaan, dat elke drie jaar een rapport uitbrengt over de benodigde opleidingscapaciteit van alle medisch specialismen, stelt de minister van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een aantal instroomplaatsen voor de psychiatrie beschikbaar.

Stichting BOLS stelt vervolgens een plan op voor de verdeling van de opleidingsplaatsen over de opleidingsinstellingen, en laat dit vaststellen door het ministerie van VWS. Ook kan de stichting het ministerie van VWS adviseren om af te wijken van het voorgestelde aantal instroomplaatsen. De NVvP is vertegenwoordigd in de Kamer Psychiatrie van de Stichting BOLS.