Medicatiebeleid

De Raad van Bestuur van een organisatie is eindverantwoordelijk voor het medicatiebeleid in de organisatie en bewerkstelligt dat dit overeenkomstig wettelijke regels en normen wordt uitgevoerd. Bij de uitvoering van het medicatiebeleid zullen taken en verantwoordelijkheden per soort voorziening en per onderdeel van het medicatieproces verschillen. Medicatiebeleid is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van een organisatie. Echter niet alleen voor organisaties, ook voor (individuele) professionals staat medicatiebeleid en –veiligheid hoog op de agenda. Daarom monitort de NVvP continu de ontwikkelingen op dit gebied en probeert te anticiperen op politieke beleidsvragen over medicatie.