E-Health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

Middels nieuwe technologieën en vormen van zorg zal e-health een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering en doelmatigheid van preventie en zorgtrajecten. E-health kan daarbij een op zichzelf staand traject zijn, maar is even zozeer van belang als het gaat om de integratie en stroomlijning van bestaande zorgtrajecten. E-health biedt daarbij de patiënt meer mogelijkheden om zicht en invloed te krijgen op zijn eigen zorgtraject.

Ondersteuning door middel van e-health kan bestaan uit digitale programma’s gericht op versterking van eigen regie, zelfmanagement en ondersteuning van de informele zorg. Vanzelfsprekend is dat alle zorg veilig naar de professionele standaard wordt uitgevoerd.