Dwang & drang

Dwang in de zorg is ingrijpend, en daarom gelden er strenge regels voor. Hulpverleners mogen alleen dwang toepassen als er echt geen andere oplossing is. Dwang moet meestal gemeld worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en in de wet ligt vast in welke situaties welke dwangmaatregelen mogelijk zijn.

De NVvP is van mening dat de toepassing van dwang in de ggz zoveel als mogelijk moet worden voorkomen. Bij toepassing van dwang als 'ultimum remedium' dient dit zo kort, veilig en humaan mogelijk te gebeuren en dient zoveel als mogelijk tegemoet worden gekomen aan de voorkeuren van de patiënt.