Digitaal portfolio (aios)

Iedere arts in opleiding tot (medisch) specialist (aios) is verplicht om de voortgang van zijn/haar opleiding bij te houden in een portfolio. Bij de NVvP wordt hiervoor bij vrijwel alle instellingen gebruik gemaakt van het digitaal portfolio in GAIA.