Ambulantisering

Mensen met psychische aandoeningen moeten zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven houden en kunnen deelnemen aan en wonen in de maatschappij. De behandel- en begeleidingsaanpak is dan ook gericht op zorg vanuit huis (ambulant) en minder op klinische opname (intramuraal). Zorgaanbieders en verzekeraars delen de ambitie om de huidige totale intramurale 'beddencapaciteit' in de periode tot 2020 fors af te bouwen.

Voordat klinische behandeling kan worden omgezet naar ambulante hulp, is het een voorwaarde dat de zorg in de wijk goed geregeld is. Een voorbeeld van goede zorg in de thuissituatie zijn de zogenaamde ACT- en FACT-teams. In deze teams wordt door verschillende disciplines aan de kwetsbaarste groepen ondersteuning geboden op alle leefgebieden. Als dat onontkoombaar is, wordt een patiënt klinisch behandeld.