21 jul 2022

'We moeten erop kunnen vertrouwen dat het delen van patiƫntgegevens aan alle eisen en respect voor het beroepsgeheim voldoet'

Vandaag verscheen een artikel in Trouw, waarin verschillende behandelaars hun zorgen uiten over de veiligheid rond de plicht om ggz-patiëntengegevens te delen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zodat die de zorgvraag kan analyseren. NVvP-voorzitter Niels Mulder zegt daarover het volgende:  

"De privacy van patiënten moet goed geborgd zijn en patiënten dienen goed geïnformeerd te worden over wat er wel en niet met hun gegevens gebeurt. Ook het medisch beroepsgeheim vinden we als NVvP uiterst belangrijk. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens vertrouwelijk worden behandeld, zodat zij zich zonder angst daarover kunnen laten behandelen. Dat waarborgt de vrije toegang tot zorg en is dus van groot maatschappelijk belang.
Uiteindelijk zal welke aanlevering van gegevens aan de NZA dan ook aan die eisen van privacy van patiënten en respect voor het beroepsgeheim moeten voldoen. 
Een deel van onze leden heeft zorgen geuit over de veiligheid van de aan te leveren gegevens en dat nemen we heel serieus. We hebben dit bij de NZa aangekaart. We gaan ervan uit dat de NZa deze zorgen ook serieus neemt en ervoor zorgt dat die veiligheid gegarandeerd wordt. Het is nu aan de NZa om de aangegeven wettelijke grondslag te verantwoorden.
Overigens is de aanlever verplichting niet 1 juli, zoals gesteld in veel berichtgeving, maar vóór 1 november 2022. Vanaf 1 juli moeten behandelaren het registreren in hun eigen administratie. In die zin is er nog tijd om de rechtmatigheid hiervan juridisch te laten toetsen.
In principe zijn we ervoor dat de zorgvraag geanalyseerd wordt om de zorg in de toekomst te kunnen verbeteren, mits dat met respect voor privacy en beroepsgeheim gebeurt. Ook buiten de ggz, in de somatische zorg, is het medisch beroepsgeheim belangrijk en is het al gelukt gegevens op een veilige manier te delen en onderzoeken om de zorg te verbeteren. We hopen en vertrouwen erop dat dat binnen de ggz ook kan."

Contact
Voor aanvullende vragen of een toelichting op deze reactie kunt u contact opnemen via pers@nvvp.net of bellen met 06 - 11 92 02 11. 

De NZa komt donderdagmiddag met een toelichting: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/07/21/nza-hecht-aan-privacy-patienten