Preventie werkt, juist in de psychiatrie

Zorginstituut Nederland brengt het gesprek over de zorg van morgen op gang. Patiënten, ervaringsdeskundigen, artsen, bestuurders en ook professionals uit andere maatschappelijke sectoren vertellen op basis van hun ervaringen welke veranderingen in de zorg en samenleving zij willen zien.

Elnathan Prinsen: 'Preventie werkt, juist in de psychatrie. Het vroeg opsporen van psychiatrische ziekten is belangrijk, omdat juist in die fase zoveel te winnen is. Niet alleen belangrijk voor mensen met een psychiatrische aandoening zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel is dat belangrijk. Omdat de kosten die de maatschappij moet maken door ziekten tot het 45e levensjaar vooral bepaald worden door psychiatrische ziekten.'

Lees meer over Passende zorg: de zorg van morgen