13 jan 2023

NVvP vraagt onderzoek IGJ: is kwaliteit vervangende zorg voldoende na afschaling bedden hoog complexe zorg?

In 2022 hebben meerdere ggz-aanbieders het klinisch aanbod van hoog complexe zorg afgeslankt of afgestoten, om uiteenlopende redenen. Zij deden dit individueel zonder landelijke regie. Voor een flink aantal patiënten moest vervangende zorg gevonden worden, de wachtlijst werd langer en de verwijsmogelijkheid voor nieuwe patiënten verdween voor een flink deel. De NVvP maakt zich zorgen over de afname van het aanbod voor specialistische ggz en krijgt signalen dat het alternatieve zorg aanbod niet altijd passend en van voldoende kwaliteit is. Meerdere patiënten zouden terugvallen hebben doorgemaakt of zelfs opnieuw op een wachtlijst staan zonder zorg. Daarom vraagt de NVvP nu in een brief aan de inspectie (IGJ) of ze aanleiding ziet om te onderzoeken of de aard, omvang en kwaliteit van de elders geboden zorg wel aansluit op de zorgbehoefte van deze groep patiënten.

In 2022 uitten de NVvP en MIND al hun zorg in een brandbrief aan de ministers en riepen hen op voldoende aanbod overeind te houden.  Toch verdween ongeveer een derde van het aantal bedden voor cliënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis: van 207 in 2021 naar 137 nu, en verdween ook ander aanbod in de specialistische ggz. De NZA deed in opdracht van de minister wel kwantitatief onderzoek en concludeerde in de Rode Dradenanalyse dat mensen een vorm van vervangende zorg hebben gekregen en dus aan de zorgplicht is voldaan. Maar er is in dat onderzoek niet kwalitatief gekeken of de geleverde zorg is wat ze nodig hebben.

Uitzending Pointer

Aanstaande zondag 15 januari is NVvP voorzitter Niels Mulder te horen in Pointer tussen 19.00 en 20.00 uur op NPO Radio 1, (waarschijnlijk om 19.45). Mulder is te gast samen met een patiënte die, nadat haar therapie werd afgebroken door sluiting, op een plek terecht kwam die niet voor haar geschikt was en inmiddels weer thuis zit.

In juli 2022 gaf NVvP voorzitter Niels Mulder al commentaar op dat de NZA geen schending zorgplicht zag bij sluiting ggz-klinieken en in september sprak hij in ‘GGZ in nood” zijn ernstige zorg uit over de ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen van de sluiting van bedden voor patiënten op televisie, web en radio in het onderzoeksprogramma Pointer.

Cliënten van het eerder gesloten Centrum voor Psychotherapie (CVP) in Lunteren wachten nog steeds op een behandeling. Dat blijkt uit gesprekken die Pointer heeft gevoerd. Deze cliënten zouden weer snel een gelijkwaardige vervolgbehandeling krijgen, maar dat is niet bij iedereen gelukt. Een aantal van de cliënten zit nog steeds thuis. Lees meer