13 jan 2023

NVvP publiceert factsheet over ouderschap bij psychische en/of verslavingsproblematiek

De werkgroep Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van de NVvP heeft een factsheet opgesteld over de invloed van psychische en/of verslavingsproblematiek op het ouderschap en de risico’s van tekortschietend ouderschap op (de ontwikkeling van) kinderen. Continue aandacht voor de Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met een Verslaving (KOV) is van groot belang; de situatie herkennen, weten welke vragen men kan stellen en deze ook daadwerkelijk stellen. Want alleen dan kunnen kinderen en hun ouders goed advies en passende ondersteuning krijgen. Zo kan op de lange termijn het risico op de overdracht van psychische en/of verslavingsproblemen van generatie op generatie worden verminderd.

Binnenkort wordt de nieuwe KNMG Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld gepubliceerd. De doelen van de herziening waren om de Meldcode op een aantal punten te verduidelijken, gebruiksvriendelijker te maken én beter te laten aansluiten op de GGZ. Met betrekking tot het laatste zal de nieuwe KNMG Meldcode o.a. verwijzen naar de NVvP factsheet over ouderschap.

Ook de Augeo Foundation brengt thema’s als verwaarlozing, kindermishandeling en huiselijk geweld onder de aandacht. In samenwerking met ZonMw maakten zij een online magazine voor professionals over kindermishandeling met als coverline ‘Nieuwe inzichten, betere resultaten’. In deze uitgave worden een aantal wetenschappelijke onderzoeken belicht. Kinder- en jeugdpsychiater Irma Hein werd geïnterviewd over het nieuwe behandelmodel IGT-K.