11 mei 2022

Niels Mulder nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Elnathan Prinsen Niels Mulder overdracht voorzitterschap

Vandaag, op 11 mei, nam Niels Mulder het voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over van Elnathan Prinsen, wiens termijn van drie jaar afliep. De overdracht vond plaats tijdens het meerdaagse wetenschappelijk Voorjaarscongres van de NVvP in Maastricht. Mulder ontving symbolisch de strategische toekomstvisie uit handen van Prinsen en hield een toespraak over geschiedenis en toekomst van de psychiatrie.

 

Niels Mulder - VERMELDEN Fotograaf Levien Willemse

Prof. dr. Niels Mulder (1959) is bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC en programmaleider bij het Epidemiologisch en Sociaal Psychiatrisch Research instituut (ESPRi). Hij werkt als psychiater in de acute psychiatrie en als onderzoeker bij Antes, onderdeel van Parnassia Groep.

Mulder staat bekend als een verbinder, als iemand die van nature de samenwerking zoekt. Met andere bestuurders, vakgenoten, andere disciplines, maar vooral ook met patiënten en hun naasten. Zijn streven naar samenwerken en netwerkpsychiatrie past goed in de strategische toekomstvisie van de NVvP voor de psychiatrische zorg, het vakgebied en de vereniging. Evenals de ambitie (wetenschappelijke) kennis te vergroten, delen en toepassen.

Als verenigingsvoorzitter wil Mulder samen met andere partijen de toegankelijkheid en de kwaliteit van de psychiatrische zorg in Nederland verbeteren. “Dat veel mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en hun naasten in Nederland, mede vanwege de wachtlijsten, nog niet de kwaliteit van zorg ervaren die wel mogelijk is, is een persoonlijke drijfveer om het voorzitterschap op me te willen nemen. We moeten er alles aan doen om scherp te zijn op wie onze behandeling en zorg nodig heeft en die volgens de afgesproken kwaliteitsstandaarden leveren”, aldus de nieuwe voorzitter. “Ook het gebrek aan werktevredenheid onder collega’s en de personeelstekorten zijn problemen, waarvoor we oplossingen moeten zoeken, binnen en buiten de psychiatrie, om de beste zorg te kunnen bieden.”

Ook wil Mulder zich inzetten voor preventie. “Sociale ellende leidt vaak tot mentale problemen en is een belangrijke factor in het ontstaan van ernstige psychiatrische aandoeningen. Preventie vraagt brede aandacht en inzet. Politieke keuzes hebben mentale gevolgen. Je zou net als milieu-effect-rapportages ook sociaal-mentale-effect-rapportages moeten maken bij beleidskeuzes. “

Hij voegt toe: “De psychiatrie is een prachtig vak omdat het heel veelzijdig en complex is: we zijn de bio-psycho-sociale-netwerk-experts in de zorg. Vanuit dit brede perspectief proberen we zicht te krijgen op het ontstaan en beloop van psychiatrische aandoeningen en het herstelproces, en de vaak  multidisciplinaire behandeling vorm te geven en te verbeteren. Meer en meer betrekken we familie en naasten hierbij. We werken samen met een netwerk aan experts uit het medisch en sociaal domein. Het mooie aan dit vak is dat we patiënten vaak langdurig leren kennen.”

Psychiaters met wie Niels Mulder vanaf 11 mei het NVvP-bestuur vormt zijn: Alan Ralston (vice voorzitter), Marja van ’t Spijker, Natasja van de Weg (penningmeester) en Ingrid Willems.

Scheidend voorzitter Elnathan Prinsen wordt op 15 juni lid van de raad van bestuur bij Parnassia Groep.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is de beroepsvereniging van, voor en door psychiaters ter bevordering van de psychiatrie. Door het uitwisselen van wetenschappelijke kennis, door opleiding en scholing, behartigen van wetenschappelijke en beroepsbelangen en bewaking van de kwaliteit van de psychiatrie streeft de NVvP naar de best mogelijke psychiatrische patiëntenzorg.  De vereniging bestaat 150 jaar en telt ruim 3800 leden onder psychiaters en psychiaters in opleiding. 

 

Noot voor de pers

Voor meer informatie of een interview met Niels Mulder neemt u contact op met persvoorlichter Paulien Boogaard p.boogaard@nvvp.net; M 06.24161987

Foto: u kunt gebruik maken van de volgende portretfoto van Niels Mulder o.v.v. de fotograaf: Levien Willemse https://www.nvvp.net/data/multimediamaintenance/00/01/03/aqza408n6x.jpg