Kwetsbare kinderen kunnen niet langer wachten

Op maandag 21 november, een dag na de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, vindt het wetgevingsoverleg Jeugd plaats in de Tweede Kamer. Behalve het begrotingsonderdeel Jeugd komt onder andere een advies van de Gezondheidsraad over 'Preventie en vroege behandeling van eetstoornissen' aan de orde. Daarin wordt gepleit om in de zorg voor eetstoornissen een transdiagnostisch model als uitgangspunt te nemen en te komen tot een onderzoeksagenda. 

Tevens wordt in het overleg zijdelings aandacht besteed aan de Hervormingsagenda Jeugd en de thema’s die daarin centraal staan. Voor de jeugdzorgprofessionals zijn deze hervormingen essentieel om hun werk goed te (kunnen) doen. Daarom vinden ze het hoog tijd dat de overheid doorpakt. Namens de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) en de 'driehoek' (de veldpartijen van samenwerkende clientorganisaties, de branches gespecialiseerde zorg voor jeugd (BGZJ) en samenwerkende beroepsverenigingen, waaronder de NVvP) is daarom een tweetal brieven naar de Tweede Kamer gestuurd.

"Als Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd vinden wij dat in de concept-hervormingsagenda een aantal goede inhoudelijke richtingen wordt ingeslagen waar het gedecentraliseerde stelsel zich naar toe moet bewegen. We kunnen niet langer wachten met de implementatie ervan; daarvoor hebben wij uw hulp dringend nodig."