Brandbrief om zorgen over toegang tot en continuïteit van medische en psychische zorg aan asielzoekers

De voorzitters van de beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen, artsen en overige medisch specialisten hebben zorgen over de toegang tot, de kwaliteit en de continuïteit van psychische en overige medische zorg aan asielzoekers, als gevolg van het gebrek aan voldoende adequate opvangvoorzieningen en de vele wisselingen in opvang locaties voor mensen die momenteel asiel aan vragen in Nederland.

In een brandbrief aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS en de betrokken Kamercommissies, uiten zij hun zorgen. Zij stellen dat de medische zorg op dit moment ontoereikend is en deze situatie ernstige schade kan opleveren voor de lichamelijke en mentale gezondheid van betreffende asielzoekers.

De WHO stelt vast dat het belangrijk is voor de gezondheid dat mensen na schokkende gebeurtenissen snel stabiliteit en toegang tot fysieke en psychische zorg krijgen. Nu is dat niet zo en zorgen de instabiele opvang, verplaatsingen en onzekerheid juist voor extra stress en gezondheidsrisico’s.    

De beroepsverenigingen roepen de verantwoordelijke bewindslieden dan ook op medische screening van de aangekomen asielzoekers binnen 24 uur na aankomst te borgen, zodat de toegang tot medische zorg (zowel somatisch als psychisch) verzekerd is, en zich te houden aan de internationale verdragen om verder onnodig psychisch en somatisch lijden te voorkomen. Daarnaast pleiten ze voor voldoende vaste opvangplekken voor asielzoekers met adequate toegang tot medische zorg en capaciteit om een eventuele verhoogde instroom van asielzoekers op te vangen, zodat de continuïteit van medische zorg, somatisch en psychisch, gewaarborgd is.