Aandacht voor gender in geestelijke gezondheidszorg broodnodig

Negende editie internationaal congres IAWMH in Maastricht

Te weinig aandacht voor sekse- en genderverschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig) passende zorg. Meer aandacht voor verschillen in gender in de ggz is hard nodig. Het is het centrale thema tijdens het WORLD CONGRESS ON WOMEN’S MENTAL HEALTH dat dit jaar in Nederland plaatsvindt. Van 6 tot 9 november 2022 zijn tientallen lezingen, workshops en symposia te volgen over mentale gezondheid van vrouwen en meisjes tijdens het 9de internationale congres over gender en geestelijke gezondheidszorg, in het MECC te Maastricht. 

De International Association for Women’s Mental Health (IAWMH), dat dit congres met subtitel “Vastberadenheid & Solidariteit” voor het eerst in Nederland organiseert, is opgericht in 2001 om de geestelijke gezondheid van vrouwen en meisjes over de hele wereld te verbeteren, en daartoe een nationaal en internationaal netwerk van betrokken specialisten en organisaties op te zetten. Aanmelden voor het congres kan via iawmh2022.org

Meer aandacht voor genderverschillen nodig

Patricia van Wijngaarden, voorzitter van de Nederlandse Alliantie Gender en GGZ (opgericht in 2021) die het congres mede organiseert: “Het recente onderzoeksrapport Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) toont aan dat de mentale gezondheid van tienermeisjes de afgelopen vier jaar hard achteruit is gegaan. Er is nog veel te weinig aandacht voor het feit dat fysieke, maatschappelijke en gender- verschillen tussen vrouwen en mannen, jongens en meisjes leiden tot een verschil in meest voorkomende mentale aandoeningen bij de verschillende seksen, en een verschillende aanpak vereisen in preventie en behandeling. Zo blijkt dat de behandeling van psychoses en de medicatie bij vrouwen vanwege fysieke en hormonale verschillen echt anders moet worden aangepakt dan de op het mannenlichaam gebaseerde aanpak tot nu. En wordt bijvoorbeeld de diagnose autisme bij vrouwen en meisjes vaak gemist omdat die gebaseerd is op uitingen daarvan bij jongens en mannen. Ook laten seksueel en huiselijk geweld hun sporen na bij vrouwen en meisjes en leiden genderrollen en -verwachtingen wereldwijd tot mentale problemen. Hoog tijd dus voor meer aandacht, onderzoek en genderspecifieke behandeling van mentale problemen bij vrouwen en meisjes.

Diversiteit aan thema’s op congres

GGZ professionals en geïnteresseerden worden geïnformeerd en bijgeschoold over de nieuwste onderzoeksresultaten, zoals over de effecten van de corona pandemie, op meisjes en vrouwen, hun werk, zwangerschap etc.; of bijvoorbeeld de gevolgen van seksueel geweld en psychotrauma op de geestelijke en mentale gezondheid van vrouwen en meisjes; de mentale effecten van de druk om werk en privé te combineren; genderspecifieke benadering van suïcidepreventie of over het effect van genderrollen op mentale gezondheid van vrouwen in bijvoorbeeld Turkije.

Krachtige keynotespeakers

Op zondag 6 november geeft professor Danuta Wasserman Psychiatrie en Suïcidologie uit Zweden de openingslezing over een genderspecifieke benadering in het voorkomen van suïcide. Op maandag 7 november bespreekt psychiater Bibilola Oladeji uit Nigeria hoe om te gaan met een verborgen openbaar gezondheidsprobleem: perinatale depressie bij adolescenten, lees tienermoeders. En de Spaans-Amerikaanse Ruby Castilla-Puentes bespreekt hoe je samenwerkingsverbanden kunt ontwikkelen om de mentale gezondheid van vrouwen te bevorderen en ondersteunen. Op dinsdag 8 november staan twee Nederlandse sprekers op het programma: professor Iris Sommer over optimale zorg voor vrouwen met psychose, samen met ervaringsdeskundige Monique van den Eijnden, en professor Frans de Waal over het vrouwelijke soort; gender door de ogen van een primatoloog.

Op woensdag 9 november, de slotdag, spreekt professor Prabha Chandra, de nieuwe voorzitter van het IAWMH. Zij heeft zich ingezet voor de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg voor moeders in India en heeft de eerste speciale perinatale psychiatrische dienst opgezet. Tot slot gaat Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken & Werkgelegenheid in op de gender gelijkheid en de financiële positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, gevolgd door een interview met Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Volledig programma

Naast de keynotespeakers is er een rijk programma van werkgroepen, lezingen. Het volledige programma is te vinden op www.iawmh2022.org

 

Nederlandse Alliantie Gender en GGZ, opgericht in 2021 in aanwezigheid van Koningin Maxima, is een samenwerking tussen GGZ professionals en maatschappelijke organisaties: de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), De Nederlandse ggz, de vereniging POH-GGZ, de Vereniging Gender & Gezondheid, cliëntenorganisatie MIND en WOMEN Inc. De Alliantie stimuleert aandacht voor de rol van sekse en gender in psychische gezondheid in onderzoek, onderwijs, de praktijk en bij het publiek, om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en gezondheidswinst te boeken.