Gedwongen opname mag niet leiden tot stopzetten uitkering

Participatiewet mag niet leiden tot extra stigma

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en MIND vinden het onacceptabel dat sommige gemeenten de uitkering stopzetten van psychisch zieke mensen die gedwongen opgenomen worden. Zij roepen gemeenten op hier direct mee te stoppen en vragen het kabinet de wet zo aan te passen dat dit niet meer mogelijk is.

priscilla-du-preez-F9DFuJoS9EU-unsplash

In een opiniestuk in Het Parool trokken drie Amsterdamse psychiaters-geneesheerdirecteuren, Anne-Marie van Dam, Heleen Schaffels en Erik Sikkens, aan de bel. Zij meldden ook bij de NVvP dat cliënten zo in de problemen komen. Ook de Nederlandse ggz hoort van meerdere leden dat deze problematiek speelt. De administratieve vereisten om in aanmerking te komen voor speciale bijstand om de korting op te vangen leidt tot willekeur en zijn veel te belastend voor kwetsbare patiënten die, zeker als die net in een crisissituatie worden behandeld. 

Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) : “We krijgen signalen van psychiaters dat de bijstand gestopt wordt van mensen die met een WVGGZ-maatregel gedwongen worden opgenomen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn! Als wij als maatschappij besluiten om ernstige zieke mensen gedwongen op te nemen hebben we de plicht te zorgen dat aan de essentiële voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven voldaan is. Met het stopzetten van de bijstand doen we precies het tegenovergestelde. We moeten zieke mensen helpen herstellen en zo snel mogelijk laten terugkeren in de maatschappij en dat niet nodeloos moeilijk maken.”

Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz: “We hebben nog geen omvattend beeld van hoe vaak het voorkomt, maar we constateren dat sommige gemeenten er voor kiezen om gebruik te maken van deze mogelijkheid in de participiatiewet, die eigenlijk bedoeld is voor gedetineerden. Wat ons betreft is dat dubbel stigmatiserend: mensen in crisis zijn patiënten die hulp behoeven. Stel je voor dat een corona-patient er zo slecht aan toe is dat hij met spoed zou moeten worden opgenomen op de IC, en we stoppen zijn uitkering, dan zou het land te klein zijn. Maar als iemand op een crisisdienst met ernstige psychische klachten wordt opgenomen is het blijkbaar acceptabel.

Marjan ter Avest, directeur van Mind:  “We vinden deze praktijk onterecht, probleem verhogend en stigmatiserend.  Gemeenten kunnen ook zelf besluiten om artikel 13 lid 1 niet van toepassing te laten zijn en een cliënt met een gedwongen opname hetzelfde behandelen als mensen die vrijwillig zijn opgenomen. We roepen daarom alle gemeente op dit te doen.”

VVD Kamerlid van Hil stelde 18 mei Kamervragen n.a.v. het opiniestuk in het Parool van de Amsterdamse psychiaters.  Staatsecretaris  Blokhuis gaf aan dat GGZ instellingen het moeten regelen met de gemeenten. De NVvP, de Nederlandse ggz en MIND vinden echter dat gemeenten hier per direct mee moeten stoppen en roepen het kabinet op de wet zo aan te passen dat mensen die zijn opgenomen via de wet verplichte ggz hiervan uitgezonderd  worden.


Zie ook: 

• ‘Uitkering psychiatrische patiënten stopgezet na gedwongen opname’; Elnathan Prinsen en Anne-Marie van Dam lichten de kwestie toe in De Volkskrant
• ‘Ggz en psychiaters: gedwongen opname mag niet leiden tot stopzetten uitkering' NOS.nl 
• ‘Net uit de kliniek waren mijn schulden opgelopen tot duizenden euro’s.’ NOS.nl
• Jacobine Geel, voorzitter Nederlandse ggz over stoppen bijstand in radio 1 journaal (6.03u.45’)
• ‘VVD vraagt naar stoppen bijstand psychiatrische patiënten’ De Nationale Zorggids
• Kamervragen uitkeringsstop bij gedwongen opname. MIND
• Psychiatrische patiënten raken uitkering kwijt na gedwongen opname. Radar
• Uitkering psychiatrische patiënten stopgezet na gedwongen opname. Nederlands DagbladOPROEP: heeft u casuïstiek, m.n. ook buiten Amsterdam,  van waar bijstand per direct wordt stopgezet bij gedwongen opname meldt het bij Paulien Boogaard p.boogaard@nvvp.net o.v.v. ‘stopzetten bijstand’