20 mei 2020

Versie 5 richtlijn GGZ en corona: dagactiviteiten mogelijk en regels bezoek versoepeld

De geestelijke gezondheidszorg heeft de vijfde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona op 19 mei gepubliceerd op GGZ Standaarden. Groepsbehandelingen waren al twee weken geleden mogelijk, maar nu geeft de richtlijn aan dat ook dagactiviteiten weer kunnen. Ook de regels voor bezoek aan mensen die zijn opgenomen zijn aangepast, in lijn met de versoepeling van de richtlijnen van het RIVM over bezoek. Bezoek kan weer ruimhartiger worden toegestaan. Voor zowel bezoek als dagactiviteiten geldt uiteraard dat altijd alle normen m.b.t. hygiëne in acht moeten worden genomen.

De belangrijkste wijzigingen:

• In de paragraaf 'Bezoek voor opgenomen' patiënten zijn een aantal versoepelingen doorgevoerd. Uitgangspunt is dat bezoek weer ruimhartiger toe kan worden gestaan, gezien de versoepeling van de overheidsmaatregelen. Uiteraard alleen daar waar dat verantwoord kan binnen de kaders van deze richtlijn. In de richtlijn is daarom bijvoorbeeld de regel geschrapt dat patiënten maximaal één persoon per dag voor maximaal één uur mogen ontvangen.

• Ook dagactiviteiten mogen weer; dat beschrijft de richtlijn in de paragraaf 'Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling'.

• In de paragraaf 'Hoe te handelen bij verdenking van corona bij een opgenomen patiënt' is de regel geschrapt dat wanneer de patiënt de instructie van afzondering niet kan of wil opvolgen, afzondering in een afgesloten ruimte noodzakelijk is.

Lees meer.