Ontregel de Wvggz

werkbezoekjvw

Dinsdag 24 augustus bracht Jeroen van Wijngaarden, Kamerlid voor de VVD, een werkbezoek aan Arkin/  Inforsa op uitnodiging van de NVvP. Het werkbezoek stond in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Van Wijngaarden nam recent het initiatief voor een motie die moet leiden tot een forse administratieve lastenvermindering inzake de Wvggz. Deze motie is vlak voor het zomerreces, begin juli, Kamerbreed aangenomen.

Tijdens het werkbezoek wees Dick Veluwenkamp, lid Raad van Bestuur van Arkin, op het succesvolle ontregelproject FACT waarmee Arkin een grote administratieve lastenreductie heeft gerealiseerd èn aantoonbaar het werkplezier heeft weten te vergroten. Het ontregelen van de Wvggz staat bij Arkin op de rol als nieuw op te starten project. Jeroen van Wijngaarden toonde zich enthousiast over dit nieuwe project dat perfect past in de uitvoering van de motie ‘substantiële administratieve lastenreductie Wvggz’. Ook Elnathan Prinsen, voorzitter NVvP,  zag veel mogelijkheden om het ontregelproject Wvggz ook landelijk te promoten.

Jeroen van Wijngaarden: “Samen met de psychiaters en iedereen die werkt in de forensische zorg moeten we zorgen dat er minder tijd gaat zitten in papierwerk, er meer tijd vrij komt voor de cliënten en het werkplezier kan toenemen. Blij dat de Kamer mijn motie heeft aangenomen die het kabinet opdraagt te snijden in de administratieve lasten. Dank voor het mooie werkbezoek”.

Een ander belangrijk thema tijdens het werkbezoek was het zogenaamde schakelartikel tussen de Wet forensische zorg (Wfz) en de Wvggz. Via dit schakelartikel wordt in de reguliere ggz de Wvggz gebruikt voor wat eigenlijk forensische zorg moet zijn. Het pleidooi van zowel plaatsvervangend geneesheer-directeur Erik Sikkens van Arkin als van de voorzitter van de NVvP, was om de uitvoering van de Wvggzz hiermee niet te belasten. Erik Beijaert, ook plaatsvervangend geneesheer-directeur bij Arkin, maakte duidelijk dat ook de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) op het bord van de psychiaters is komen te liggen, hetgeen de werkdruk en administratieve lastendruk nog verder vergroot. Tenslotte maakte Jeroen een rondgang door Inforsa waar hij onder andere kennismaakte met de ECT (Electro Convulsie Therapie)-afdeling.

We kijken terug op een zinvol en boeiend werkbezoek!