NVvP teleurgesteld over reparatiewet Wvggz

Deze week reageerde de NVvP op de consultatie Reparatiewet Wvggz. Met deze reparatiewet beoogt het ministerie de uitvoerbaarheid van de Wvggz en Wzd te verbeteren. Eerder werd er al een spoedreparatievoorstel opgesteld, dat op dit moment bij de Tweede Kamer ligt.

Helaas is de NVvP erg teleurgesteld over de inhoud van de reparatiewet. Met dit wetsvoorstel worden maar enkele, relatief kleine issues opgelost, voornamelijk ten gunste van andere ketenpartners. Voor psychiaters en Geneesheer-Directeuren levert het nauwelijks vermindering van de lasten op. Het leidt op enkele onderdelen zelfs tot een verzwaring. De NVvP blijft vasthouden aan een appèl om de Wvggz snel verder te vereenvoudigen, ook in samenhang met de Wet forensische zorg (Wfz). Omdat we weten dat daar ruimte voor is. In deze brief zetten wij uiteen welke aanpassingen in het reparatiewetsvoorstel nodig zijn. Ook brengen wij nogmaals een zestal punten onder de aandacht van het ministerie, die de Wvggz met zekerheid zullen vereenvoudigen en verbeteren.