15 mei 2020

NVvP publiceert leidraad afwegingen psychiatrische behandeling tijdens COVID-19

De NVvP biedt psychiaters handvatten bij de klinische besluitvorming rondom de COVID-19-pandemie: de ‘Leidraad afwegingen psychiatrische behandeling tijdens COVID-19 pandemie’. De leidraad beschrijft o.a. welke gegevens verzameld moeten worden en hoe de psychiater verschillende belangen kan afwegen. In het document is ook aandacht voor de diverse wettelijke kaders die hierin een rol spelen.

Wat betekent het voor een opname-indicatiestelling als een patiënt een COVID-19 besmetting heeft, waardoor andere opgenomen patiënten en personeel besmet kunnen raken? De COVID-19 pandemie voegt nieuwe vragen en overwegingen toe aan de reguliere besluitvorming en levert nieuwe medisch-ethische dilemma’s op. In het document maakt de NVvP onderscheid in de belangen van algemene volksgezondheid, de maatschappelijke belangen, de kwaliteit en veiligheid van zorg voor andere patiënten in een kliniek of instelling en de belangen van de individuele patiënt.

Bekijk de 'Leidraad afwegingen psychiatrische behandeling tijdens COVID-19 pandemie'.