Nieuwe leidraad: rookvrije ggz in de context van verplichte zorg

Zorginstellingen zijn op weg naar een rookvrije zorg, vanuit de gedachte ‘hoe minder zichtbaar het roken is, hoe kleiner de verleiding om zelf te roken’. Personeel en patiënten die willen stoppen met roken krijgen ondersteuning hiervoor. Dit geldt ook voor patiënten die te maken hebben met verplichte zorg. Er is echter op dit moment geen handreiking met handvatten om dit beleid te implementeren in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Daarom heeft de afdeling Verslavingspsychiatrie van de NVvP, in samenwerking met andere partijen, de leidraad ‘Rookvrije geestelijke gezondheidszorg in de context van verplichte zorg’ gepubliceerd.

UPDATE: in maart 2022 is een nieuwe leidraad gepubliceerd, zie leidraad ‘Rookvrije geestelijke gezondheidszorg in de context van verplichte zorg - 2022

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat in 2025 alle GGZ-instellingen die bij GGZ Nederland zijn aangesloten rookvrij zijn, en dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is. Afgelopen maand kwam deze ambitie weer een stap dichterbij: 27 koepel- en beroepsorganisaties uit de zorg ondertekenden de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’. Namens de NVvP tekende Elnathan Prinsen deze intentieverklaring.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze leidraad? Stuur dan een mail naar secretariaat@nvvp.net, t.a.v. de afdeling Verslavingspsychiatrie.