Leidraad farmacogenetica voor de dagelijkse psychiatrische praktijk

Op 4 september 2020 heeft het bestuur van de NVvP de Leidraad farmacogenetica voor de dagelijkse psychiatrische praktijk geautoriseerd. In deze leidraad worden adviezen gegeven voor de (mede)behandelaar van patiënten met een stemmings-, angst-, en/of psychotische stoornis, die antidepressiva of antipsychotica (gaan) gebruiken.

In de leidraad beperken we ons tot genetische variatie in CYP-enzymen die relevant zijn voor de farmacokinetiek. De leidraad is tot stand gekomen met behulp van financiering van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Meer informatie over de samenstelling van de werkgroep vindt u hier. Vanwege het ontbreken van consensus tussen de werkgroep en psychiaters experts-commentatoren over een richtlijn en de vele vragen van behandelaren en patiënten over de toepassing van farmacogenetica in de psychiatrie, is gekozen voor het opstellen voor een Leidraad farmacogenetica in de dagelijkse psychiatrische praktijk.