Ernstige zorgen bij NVvP over isolatie van mensen in vreemdelingendetentie

De afdeling Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft een brief verzonden aan de ministeries van Volksgezondheid en van Justitie en Veiligheid over de isolatie van mensen in vreemdelingendetentie.

In de brief vraagt de vereniging om een meer eenduidig beleid ten aanzien van het almaar toenemend aantal isolaties van mensen die in vreemdelingendetentie zitten. We pleiten ervoor om zowel vanuit mensenrechtelijk oogpunt als vanuit professioneel oogpunt de risico's van isolatie te beperken en vragen om bij gedragsproblemen die mogelijk voortkomen uit psychiatrische problemen adequate psychiatrische expertise in te zetten.