De Psychiater: het nieuwe landelijk opleidingsplan voor de psychiatrie

Vanaf 1 juli 2020 is ‘De Psychiater, medisch expert, sociaal maatschappelijk betrokken, professioneel’ officieel het landelijke opleidingsplan voor de geneeskundige vervolgopleiding Psychiatrie. Dit opleidingsplan vervangt HOOP 2.0 uit 2016.

In de opleiding tot psychiater worden met het opleidingsplan nieuwe elementen geïntroduceerd, zoals levensloopstages, EPA's, profilering en maatschappelijke stages. Kortom, een toekomstgericht opleidingsplan dat goed aansluit op de zorg en maatschappij van nu, ruimte geeft voor individualisering en t.a.v. gebruikte instrumenten aansluit bij de andere medisch specialistisch vervolgopleidingen. Het opleidingsplan is als download te vinden op www.nvvp.net/opleiding. Hier vindt u ook meer informatie over het opleidingsplan zoals filmpjes, presentaties, handreikingen, Q&A en draaiboeken voor workshops.

In de afgelopen maanden zijn er in de verschillende opleidingsregio's introductieworkshops georganiseerd voor opleiders en AIOS om de implementatie van deze veranderingen te ondersteunen. In verschillende instellingen worden de eerste AIOS al opgeleid volgens De Psychiater en de nieuwe elementen worden enthousiast eigen gemaakt. Om dit proces verder te ondersteunen, zijn er  drie verdiepingsworkshops ontwikkeld die als een "do-it-yourself" aanbod beschikbaar zijn op www.nvvp.net/opleiding. De verdiepingsworkshops hebben de volgende onderwerpen:

• Werken met EPA's en bekwaam verklaren
• OOG bespreking
• Case Based Discussion

Dit materiaal kan gebruikt worden voor lokale of regionale bijeenkomsten, eventueel in samenwerking met een onderwijskundige of trainer.

Nieuw digitaal portfolio
Om het nieuwe opleidingsplan te ondersteunen is er daarnaast een nieuw digitaal portfolio ontwikkeld samen met leverancier Reconcept. Dit nieuwe portfolio is ook per 1 juli actief. De opleidingsinstellingen hebben hier aanvullende informatie over ontvangen en zullen in het najaar hier ook verder in begeleid worden. Het nieuwe digitale portfolio is van toepassing op alle AIOS, ook voor diegenen die op basis van HOOP 2.0 worden opgeleid.

Heeft u naar aanleiding van het nieuwe opleidingsplan vragen? Mail deze naar opleidingsplan@nvvp.net. Heel veel opleidingsplezier!