Psychiaters bieden Kamerleden petitie aan: vereenvoudiging Wvggz is noodzakelijk

petitie1

Met een ruim 25 meter lange rol aan papierwerk maakte de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) vandaag aan diverse Kamerleden de hoeveelheid administratie rond de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) letterlijk zichtbaar. Door de extra administratie staat het werk van psychiaters ernstig onder druk. Maar ook patiënten worden geconfronteerd met veel en moeilijk te begrijpen bureaucratie. Voor een betere uitvoerbaarheid vindt de NVvP vereenvoudiging van de wet noodzakelijk. Die kan bereikt worden door alle overbodige regels te schrappen en administratieverplichtingen te beperken.

Door de Wvggz hebben psychiaters sinds januari 2020 te kampen met een explosieve toename van juridische bureaucratie. In een tijd waarin van alle kanten juist geprobeerd wordt de regeldruk en administratieve last in de sector te beperken, is al het extra werk dat uit de wet voortkomt op z’n zachts gezegd zeer onwenselijk. Meer bureaucratie leidt niet tot verbetering van de kwaliteit van verplichte zorg, integendeel. Alle tijd die psychiaters daaraan besteden, gaat ten koste van de behandeltijd van patiënten. Vanwege de enorme juridische bureaucratie zijn ook meer psychiaters nodig, terwijl de sector al kampt met een tekort. Diverse psychiaters hebben de NVvP laten weten dat ‘het water hen aan de lippen staat’. De situatie wordt verergerd doordat de ICT-ondersteuning nog niet op orde is. Gevolgen zijn dat wachtlijsten, zowel voor verplichte als vrijwillige zorg, verder zullen groeien en dat gedwongen zorg juist vaker nodig wordt.

Vandaag heeft de NVvP in Den Haag concrete suggesties tot vereenvoudiging van de wet voorgesteld. Dat kan bereikt worden door alle overbodige regels te schrappen, uitgebreide procedures te verkorten en administratieverplichtingen te beperken. Zónder aantasting van de kwaliteit van zorg en rechtspositie van de patiënt, en met de zorgvraag telkens als uitgangspunt. Namens de NVvP hielden psychiaters Elnathan Prinsen (voorzitter NVvP), Houkje Tamsma (Geneesheer-Directeur GGZ Friesland) en Pieter Prins (voorzitter Commissie Wet- en Regelgeving) een gepassioneerd betoog over de noodzaak van deze voorstellen.

Pogingen van de NVvP om de wet voorafgaand aan inwerkingtreding beter uitvoerbaar te maken, zijn helaas gestrand. Vandaag heeft de NVvP de Kamerleden opnieuw verzocht om haar boodschap mee te nemen in de besprekingen over de wet deze week in de Tweede Kamer en hen gevraagd om vinger aan de pols te houden rond de toezegging van de Staatssecretaris om snel met reparatiewetgeving te starten.

De actie bleef niet onopgemerkt in de media: Skipr, de Leeuwarder Courant en RTV Noord hadden allen aandacht hiervoor. Vandaag of morgen verschijnt nog een interview met Houkje Tamsma in het Reformatorisch Dagblad. Daarnaast was er op social media, zoals LinkedIn en Twitter, veel aandacht voor de actie.

WhatsApp Image 2020-01-28 at 14.02.44 (1)