1 mei 2017

'Meer onderzoek nodig naar bijwerkingen van methylfenidaat bij volwassenen met adhd'

‘Berichten over ernstige bijwerkingen van adhd-medicijnen bij volwassenen zijn schokkend, maar geen reden om te stoppen met het medicijn’, stelt voorzitter Damiaan Denys van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). In het NOS Journaal van donderdag 27 april benadrukt hij dat mensen vooralsnog beter gewoon door kunnen gaan met het gebruik van het middel - zowel kinderen als volwassenen. ‘Wel is oplettendheid geboden en is meer onderzoek naar de relatie tussen de bijwerkingen bij volwassenen en het middel nodig.’

De voorzitter reageert hiermee op de zorgen van Bijwerkingen Centrum Lareb en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over de veiligheid van methylfenidaat, de werkzame stof in medicijnen als Ritalin en Concerta. In 2015 is het middel aan ruim 57.000 volwassenen voorgeschreven. Er werden door 542 gebruikers bij Lareb 1187 bijwerkingen gemeld, zoals hartaandoeningen en psychiatrische klachten. Drie mensen overleden, zonder dat een doodsoorzaak kon worden vastgesteld. Volgens Denys is de eerste stap te kijken of het medicijn werkelijk een effect heeft gehad op het overlijden, en of er geen andere factoren zijn. De tweede stap is onderzoek naar de risicofactoren bij die volwassenen.

Medicamenteuze behandeling van adhd bij volwassenen met methylfenidaat is de eerste keuze in de behandelrichtlijn van de NVvP. Omdat er (nog) geen geregistreerd merkgeneesmiddel beschikbaar is in Nederland, wordt bij voorschrijven het gebruik als ‘off-label’ omschreven. Het off-label voorschrijven aan volwassen met adhd is geoorloofd als dat in het belang is van de patiënt en het verantwoord en volgens de daarvoor geldende regels gebeurt.

Het is onbekend waarom volwassenen meer last van bijwerkingen van methylfenidaat hebben dan kinderen. Omdat het middel voor kinderen is bedoeld, is er veel minder onderzoek bij volwassenen gedaan.