30 mrt 2016

Prof. dr. Damiaan Denys - het nieuwe gezicht van de beroepsvereniging van psychiaters

Tijdens het 44ste Voorjaarscongres dat vandaag van start gaat tot en met 1 april a.s. in het MECC in Maastricht, wordt de van origine Vlaamse hoogleraar psychiatrie en filosoof Prof. dr. Damiaan Denys aangesteld als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

“Richting geven aan de worsteling van het vak op zoek naar haar nieuwe identiteit, juist in een tijd waarin de noodzaak voor een heldere en stevige positie het hoogst is; dàt vind ik nou leuk”. Eén van de belangrijkste redenen voor Prof. dr. Denys om de beroepsgroep van psychiaters voor de komende drie jaar te willen vertegenwoordigen.

Zijn eigen vakgenoten zal de nieuwe Verenigingsvoorzitter op het driedaags wetenschappelijk congres vooral aanspreken op de moed die nodig is om terug te vallen op de interne deskundigheid en inzichten van de psychiater als medicus. Prof. dr. Denys: “We zijn er niet voor het streven naar ‘geluk’ of ‘je goed voelen’. Dat zijn geen doelstellingen die tot de psychiatrie behoren. Teveel maatschappelijke issues zijn de laatste jaren tot het domein van de psychiater gerekend. Onder druk uit de maatschappij, maar ook door onszelf zijn ‘de randjes’ van het vak opgezocht. Het is nu tijd om duidelijke grenzen te stellen. Geen gemakkelijke klus, maar daar moeten we met elkaar de schouders onder zetten.”

Prof. dr. Denys is hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam en afdelingshoofd psychiatrie van het Academisch Medisch Centrum (AMC). In 2015 heeft het grote publiek hem in het tv-programma ‘Zomergasten’ leren kennen als expert op het gebied van angst- en dwangstoornissen en leider van (inter)nationaal wetenschappelijk klinisch en neurobiologisch onderzoek op dit gebied. Ook over de laatste ontwikkelingen op dit terrein zal hij de deelnemers van het wetenschappelijk Voorjaarscongres toespreken.

Voor meer toelichting op de visie van de nieuwe Verenigingsvoorzitter, een kennismaking of een interview, kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de NVvP, h.verdijk@nvvp.net of tel. 030-2823303 / 06-83201248. Via deze contactgegevens zijn tevens gratis perskaarten voor het NVvP Voorjaarscongres aan te vragen. Meer informatie op www.nvvp.net/voorjaarscongres