21 jul 2015

Versoepeling regels rijgeschiktheid bij psychische aandoeningen

De regels voor rijgeschiktheid van mensen met stemmingsstoornissen, schizofrenie en psychosen kunnen versoepeld worden. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

De raad beveelt aan mensen met een stemmingsstoornis alleen rijongeschikt te verklaren tijdens de acute fase van hun aandoening. Zodra er herstel intreedt, is autorijden wel weer mogelijk. Nu geldt nog een standaardtermijn van een jaar dat deze mensen geen auto mogen rijden. Verder is het niet altijd nodig dat een psychiater een beoordeling uitvoert, maar is alleen nog een specialistisch rapport vereist bij ernstige of terugkerende stemmingsstoornissen.

Ook voor mensen die een psychose hebben gehad, kan de termijn van het rijverbod verkort worden. Alleen in de eerste zes maanden na klinisch herstel van een psychotische episode zijn zij rijongeschikt. Nu is die termijn nog twee jaar. Verder hoeven mensen die eenmalig een psychose hebben doorgemaakt niet langer volledig uitgesloten te worden van beroepsmatig gebruik van het rijbewijs (groep 2 en professioneel gebruik van groep 1 rijbewijs). Na een geslaagde behandeling en een periode van twee jaar zonder klachten en verschijnselen, kan met een keuring worden beoordeeld of ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Met deze aanbevelingen stemt de Gezondheidsraad in met een advies van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Deze was met voorstellen gekomen, omdat de regels voor rijgeschiktheid voor deze groep lange tijd niet waren aangepast, terwijl de wetenschap en de behandelmogelijkheden zich wel hebben ontwikkeld.

Het briefadvies Rijgeschiktheid stemmingsstoornissen, ADHD en schizofrenie en psychosen (nr. 2015/22) is te downloaden van www.gr.nl

Bron: Gezondheidsraad