12 dec 2015

'Gevaarlijke medicijnen voor jonge depressieven'

Volgens NRC wordt antidepressiva regelmatig voorgeschreven aan kinderen en jongeren, terwijl dit bij hen niet helpt om de depressie te verminderen maar wel de zelfmoordgedachten doet toenemen. De krant roept de beroepsverenigingen van psychiaters en kinderpsychiaters op om hier kritisch naar te kijken.

Catrien Reichart, kinder- en jeugdpsychiater in Curium-LUMC, geeft in NRC aan, dat als ze antidepressiva voorschrijft aan kinderen of jongeren, dit altijd tijdelijk is en altijd naast psychotherapie. Omdat er bij de start van medicatie sprake kan zijn van toename van angst, ontremming en suïcidale gedachten, monitort ze deze kinderen heel strak: “Je moet zo’n kind elke week zien en telefonisch contact houden.”

In datzelfde artikel bevestigen Aartjan Beekman, voorzitter van de NVvP, en Robert Vermeiren namens de kinder- en jeugdpsychiaters, dat ook in de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van depressie bij jongeren staat dat medicijnen tegen depressie niet helpen bij pubers en jongvolwassenen. Dat deze medicijnen wel voorgeschreven worden is volgens hen “het individuele geval tegenover algemene waarheden: wetenschappelijke studies gaan over grote getallen, bij de arts zitten individuen.”

Lees verder in NRC