De Jonge Psychiater VJC sponsorrun

De Jonge Psychiater organiseert tijdens het Voorjaarscongres een sponsorrun voor Stichting Zelfbeschadiging. Fit blijven tijdens het Voorjaarscongres, Maastricht ontdekken én je inzetten voor Stichting Zelfbeschadiging? Doe ook mee op donderdag 30 maart om 17.00 uur!

De sponsorrun is 5km en komt langs de oevers van de Maas en enkele highlights van Maastricht. De start en finish van de run is in het MECC. Na de run zal er een verfrissing klaar staan. Er is een kleedruimte aanwezig in het MECC.

Voorafgaande aan de sponsorrun gaat u op zoek naar sponsors. Dit gaat heel makkelijk met de persoonlijke actielink die u ontvangt na uw inschrijving. Stuur deze link door naar collega’s, vrienden en familie en vergaar zo uw sponsors.

Meld u nu aan via www.sponsorloop.nl/dejongepsychiater 

We zien jullie graag bij de start! 

Over Stichting Zelfbeschadiging

Stichting Zelfbeschadiging richt zich op het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie en eigen kracht van mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten. De stichting heeft als missie dat zelfbeschadiging wordt erkend als serieuze problematiek, die even bespreekbaar is als een griepje. Daarnaast beogen zij dat lotgenoten en hun naasten op een waardige manier worden bejegend door zorgprofessionals en dat er bij de zorg rond zelfbeschadiging vraaggestuurd wordt gewerkt en de gezondheid van cliënten en hun naasten centraal staat.