In het nieuwe opleidingsplan is de leertherapie weer opgenomen als verplicht onderdeel. Zijn er specifieke eisen waaraan de leertherapeut moet voldoen? We vragen dit i.v.m. het beperkte aanbod van ervaren leertherapeuten voor onze AIOS.

In het nieuwe opleidingsplan De Psychiater is de leertherapie als verplicht onderdeel opgenomen, zoals dat ook is in HOOP 2.0. De eisen zijn dezelfde als in HOOP 2.0. Bij de begripsbepalingen in deel 2 van De Psychiater staan deze beschreven: “Leertherapeut: Een psychiater of psychotherapeut die patiëntgebonden werkzaam is en ingeschreven is in het register van een specialistische vereniging voor psychotherapie, dan wel vergelijkbare ervaring heeft, en de AIOS psychotherapie aanbiedt in het kader van de opleiding, gericht op het persoonlijke leven en de psychische, sociale of biografische determinanten van het gedrag van de AIOS en de ontwikkeling van diens reflectieve vaardigheden”

faq