De psychiater; medisch expert, sociaal maatschappelijk betrokken, professioneel

Veranderingen in de zorg vragen om nieuwe accenten in het beroepsprofiel van de psychiater!

Daarom is op 1 juli 2020 het landelijk opleidingsplan 'De Psychiater, medisch expert, sociaal maatschappelijk betrokken, professioneel' geïntroduceerd voor de opleiding psychiatrie in Nederland. Het plan beschrijft de structuur en inhoud van de specialistische vervolgopleiding tot psychiater en vormt, samen met het regionale / lokale plan, de basis voor het individuele opleidingsplan van de AIOS. Het nieuwe opleidingsplan vervangt het opleidingsplan HOOP 2.0 uit 2016, dit document geeft een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Bekijk het filmpje van dr. Ursula Klumpers (zie ook de presentatie), voorzitter van de werkgroep die het opleidingsplan heeft geschreven.

Profiel Kinder- en Jeugdpsychiater en Ouderenpsychiater

Het nieuwe landelijke opleidingsplan De Psychiater leidt op tot psychiater met kennis van de gehele levensloop. De verplichting voor aios om na het algemene gedeelte een van de aandachtsgebieden te kiezen, bestaat niet meer. Het is op basis van De Psychiater echter nog wel steeds mogelijk om kinder- en jeugdpsychater of ouderenpsychiater te worden. 

De afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Ouderenpsychiatrie van de NVvP hebben zich gebogen over de eisen die verbonden zijn aan de interne aantekening. Op basis van het nieuwe opleidingsplan hebben beide afdelingen eindtermen geformuleerd. Het bestuur heeft deze op 25 februari 2022 geaccordeerd. Het administratieve proces rond de profielaantekening zal worden aangepast. De beide afdelingen nemen in de nabije toekomst de aanvragen voor de profielaantekening over van de Commissie Registratie Interne Aantekening.

Lees het opleidingsplan De Psychiater!

Voor wie?

Het landelijk opleidingsplan is primair bedoeld om AIOS, opleiders en supervisors praktische handvatten te bieden voor uitwerking in de praktijk.

Volgens welke regelgeving?

Dit opleidingsplan is ontwikkeld overeenkomstig de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). In het door het CGS opgestelde kaderbesluit staan de globale eisen waaraan elke geneeskundige vervolgopleiding moet voldoen. Bekijk hier het kaderbesluit van het CGS. Zie ook het zogenoemde Besluit Psychiatrie. Dit is een, voor de geneeskundige vervolgopleiding psychiatrie, uitgewerkt besluit op basis van het hiervoor genoemde kaderbesluit van het CGS en vervangt het specifiek besluit van 2015.

Hoe en met wie is de inhoud tot stand gekomen?

De inhoud van het opleidingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met het Concilium Psychiatricum, de werkgroep Entrustable Professional Activities (EPA), en de Werkgroep Opleidingsplan.

Toolkit en workshops: werken met het landelijk opleidingsplan 'De Psychiater'

Ter ondersteuning hebben wij voor opleiders, AIOS (en anderen die met het opleidingsplan aan de slag gaan) een toolkit en workshops ontwikkeld.

Best Practices - Invitational 15 juni 2021

Deze online bijeenkomst voor opleiders is georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De gedeelde presentaties:

- Case based discussion (GGz Breburg)
- OOG bespreking (UMC Utrecht)
- EPA's (Altrecht)
- Maatschappelijke stages (GGz Centraal )

Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen die wij ontvangen.

2350619-1

Staat uw vraag er niet tussen?