De psychiater; medisch expert, sociaal maatschappelijk betrokken, professioneel

Op 1 juli gaat het nieuwe landelijke opleidingsplan voor de opleiding Psychiatrie in! Bent u er klaar voor?

Veranderingen in de zorg vragen om nieuwe accenten in het beroepsprofiel van de psychiater!

Daarom wordt op 1 juli 2020 het landelijk opleidingsplan 'De psychiater, medisch expert, sociaal maatschappelijk betrokken, professioneel' geïntroduceerd voor de opleidingen psychiatrie in Nederland. Het plan beschrijft de structuur en inhoud van de specialistische vervolgopleiding tot psychiater en vormt, samen met het regionale / lokale plan, de basis voor het individuele opleidingsplan van de AIOS. Het nieuwe opleidingsplan vervangt het opleidingsplan HOOP 2.0 uit 2016, dit document geeft een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Voor meer gedetaileerde informatie over De Psychiater kunt het filmpje bekijken van dr. Ursula Klumpers (zie ook de presentatie), voorzitter van de werkgroep die het opleidingsplan heeft geschreven.

Lees het opleidingsplan De Psychiater!

Voor wie?

Het landelijk opleidingsplan is primair bedoeld om AIOS, opleiders en supervisors praktische handvatten te bieden voor uitwerking in de praktijk.

Volgens welke regelgeving?

Dit opleidingsplan is ontwikkeld overeenkomstig de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). In het door het CGS opgestelde kaderbesluit staan de globale eisen waaraan elke geneeskundige vervolgopleiding moet voldoen. Bekijk hier het kaderbesluit van het CGS. Zie ook het zogenoemde Besluit Psychiatrie. Dit is een, voor de geneeskundige vervolgopleiding psychiatrie, uitgewerkt besluit op basis van het hiervoor genoemde kaderbesluit van het CGS en vervangt het specifiek besluit van 2015.

Hoe en met wie is de inhoud tot stand gekomen?

De inhoud van het opleidingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met het Concilium Psychiatricum, de werkgroep Entrustable Professional Activities (EPA), en de Werkgroep Opleidingsplan.

Toolkit en workshops: werken met het landelijk opleidingsplan 'De Psychiater'

Ter ondersteuning hebben wij voor opleiders, AIOS (en anderen die met het opleidingsplan aan de slag gaan) een toolkit en workshops ontwikkeld.

Best Practices - Invitational 15 juni 2021

Deze online bijeenkomst voor opleiders is georganiseerd om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De gedeelde presentaties:

- Case based discussion (GGz Breburg)
- OOG bespreking (UMC Utrecht)
- EPA's (Altrecht)
- Maatschappelijke stages (GGz Centraal )

Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen die wij ontvangen.

2350619-1

Staat uw vraag er niet tussen?