14 augustus 2019

'Ambulante verplichte zorg dichtbij huidige praktijk beginnen'

Korte reactie van NVvP voorzitter Elnathan Prinsen op AD voorpagina-artikel 'Polsbandjes en houdgreep mogelijk bij dwangzorg psychische patiënt'

Het klopt dat nieuwe wetgeving het per 2020 mogelijk maakt dat verplichte zorg aan psychiatrische patiënten eventueel ook in de ambulante setting, bijvoorbeeld in de thuissituatie, plaats kan vinden. Het klopt ook dat hulpverleners daarbij in uitzonderlijke situaties dwangmaatregelen mogen gaan inzetten. Maar het beeld dat daarover vandaag in het Algemeen Dagblad wordt geschetst, behoeft wel wat nuancering’, aldus Elnathan Prinsen.

‘De voorbeelden van dwangtoepassing in de thuissituatie zijn overgenomen uit een recent gepubliceerde conceptversie van een ‘nadere regeling’, die momenteel ter consultatie voorligt aan alle betrokken partijen. De mogelijkheid tot het inzetten van dwangmaatregelen ambulant wordt straks wettelijk mogelijk gemaakt, maar het is daarop volgend aan de hulpverleners om de professionele afweging te maken óf en hoe zij dat doen, zoveel mogelijk in overeenstemming met de voorkeuren van de patiënt. We weten nu al dat we als psychiaters sommige maatregelen niet gaan inzetten. Het toepassen van mechanische fixatie bijvoorbeeld (zoals het gebruik van polsbandjes) is al jaren niet meer ‘standaard’ in de ggz. Andere toepassingen zijn praktisch niet haalbaar, passen niet bij de wens van patiënten, of de veiligheid daarvan is voor patiënten, omgeving en/of hulpverleners niet gegarandeerd.'

'Omdat het nieuw is, is er momenteel nog onvoldoende onderzoek over en ervaring met ambulante verplichte zorg. Ons uitgangspunt is daarom om dichtbij de huidige praktijk te beginnen. Alle adviezen aan beroepsgenoten bij het duiden van de basisprincipes en de overwegingen behorende bij de toepassing van ambulante verplichte zorg, beschrijven wij in een handreiking die we volgende week uitbrengen.’

De NVvP voorzitter zit vanavond ook in de uitzending van EenVandaag over dit onderwerp.