25 januari 2019

Drie nieuwe leden in het Verenigingsbestuur

Met trots stellen wij psychiaters Alan Ralston, Carla Hagestein en Nienke Vulink aan u voor. De Ledenraad stemde deze week unaniem in met hun voordracht door de sollicitatiecommissie.

3 nieuwe bestuursleden

Alan Ralston (1967) is sinds kort Medisch Hoofd Zorglijn Acute en Intensieve Psychiatrie aan het UMC Utrecht. Daarvoor was hij werkzaam als psychiater en (sinds 2016) opleider bij GGZ Dijk en Duin / Parnassia Groep. Alan is al jaren actief in de vereniging; o.a. als platformcoördinator, lid van de Commissie Kwaliteitszorg en als Ledenraadslid. Momenteel promoveert hij op het onderwerp ‘De filosofie van de psychiatrische praktijk’, waarin ook het begrip professionaliteit in relatie tot psychiatrie en psychiaters is inbegrepen. Alan: “Mijn eigen visie op psychiatrische professionaliteit is er een van open dialoog en samenwerking met stakeholders. Ik hoop in het bestuur een verenigingscultuur van dialoog en openheid verder te kunnen ontwikkelen, als opmaat om ons te richten op dringende kwesties als wachtlijsten, verdeling van middelen en inzet, administratieve lasten en het verdedigen en versterken van de professionele autonomie.”

Carla Hagestein (1975) is vanaf 2005 als psychiater werkzaam binnen diverse settings, met nadruk op de ziekenhuispsychiatrie. Vanaf 2014 heeft zij ook verschillende beleidsmatige functies vervuld, eerst als manager behandelzaken en later als directeur opleiding en onderzoek. Momenteel is Carla Directeur Zorg bij Parnassia Groep Academie en ziekenhuispsychiater bij Antes (Parnassia Groep). Daarnaast volgt zij een MBA-opleiding. Carla is al 10 jaar actief in de vereniging. In eerste instantie vooral rondom inhoudelijk thema’s, later rond het opleidingsplan en recent heeft zij deelgenomen aan de werkgroep bekostiging. “In die jaren heb ik de NVvP zien veranderen in een meer professioneel georganiseerde vereniging”, zegt Carla. “Ik heb met veel interesse gevolgd hoe de vereniging zich heeft ingezet voor onder andere de positie van de psychiater en een meer genuanceerde toon in de discussie rondom personen met verward gedrag. Graag draag ik als bestuurslid eraan bij dat deze positieve trend wordt voortgezet.”

Nienke Vulink (1976) is fulltime werkzaam als psychiater op de afdeling Angststoornissen van het AMC. Van 2011-2016 was ze daar afdelingshoofd. Deze functie combineert Nienke onder meer met derdelijns poliklinische patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en management. Ook volgde zij een MBA-opleiding Healthcare Management. Een van haar vele nevenactiviteiten is deelname aan de NVvP werkgroep bekostiging. Nienke is gespecialiseerd in psychodermatologie en lichaamsbeeldstoornissen. Nienke ziet de toetreding van de NVvP tot de Federatie Medisch Specialisten enkele jaren terug als een positieve ontwikkeling. “Want ik vind het belangrijk dat de psychiatrie als medische discipline haar plek behoudt binnen de geneeskunde in brede zin. Daarnaast zou ik vanuit het bestuur willen bijdragen aan de versterking van de rol van de psychiater in de ggz.”

De sollicitatiecommissie heeft bij haar keuzes voor de nieuwe bestuursleden gelet op diversiteit binnen het bestuur, zowel qua setting, als levensloop, als spreiding over de aanbieders. Ook is gekeken naar geslacht, leeftijd en ervaring. De drie nieuw benoemde bestuursleden bekleden per direct de posities die beschikbaar zijn gekomen door het vertrek van Wiepke Cahn (per januari wegens einde tweede zittingstermijn), Arne Popma (per direct vanwege ad interim functie) en Arnoud Jansen (per april a.s. wegens eenzelfde werkgever als de aankomend voorzitter). Aankomend voorzitter Elnathan Prinsen zal per april het voorzitterschap overnemen van Damiaan Denys. Zittend bestuurslid Ariëtte van Reekum blijft nog tot en met de zomer van 2020 aan.