20 jun 2018

Doelen Jeugdwet nog lang niet gehaald: kinder- en jeugdpsychiaters bezorgd over kinderen met complexe problematiek

Op donderdag 21 juni aanstaande vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de evaluatie van de Jeugdwet en Programma ‘Zorg voor de jeugd’.

Kinder- en Jeugdpsychiaters zien in hun dagelijkse praktijk nog steeds schrijnende gevallen waarbij kinderen, jongeren en ouders verdwaald raken in de wereld van de jeugdzorg. In de eerste evaluatie van de Jeugdwet werd al duidelijk dat de zogeheten ‘transformatiedoelen’ niet zijn gehaald. Doelen als de juiste hulp op maat, minder dure gespecialiseerde hulp, meer samenhang en meer ruimte voor professionals moeten in de praktijk nog hun beslag krijgen. Dit betekent dat adequate behandeling te laat wordt gestart, of zelfs uitblijft en de toegang tot psychiatrische zorg niet overal in Nederland is gewaarborgd.

“Het werk van de kinder- en jeugdpsychiater wordt hierdoor bijzonder moeilijk gemaakt”, aldus prof. Dr. Arne Popma, voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. “We willen geen overbehandeling, maar ook geen onderbehandeling. Ons uitgangspunt is: normaliseren waar mogelijk en op maat behandelen waar nodig. Daar staan wij als kinder- en jeugdpsychiaters garant voor. Geen enkel kind in Nederland mag onnodig lijden. Daarom is het snel, efficiënt en effectief inzetten van kinder- en jeugdpsychiatrische specialistische hulp een noodzakelijke voorwaarde om die transformatie te laten slagen.”

Volgens Popma zijn goede en tijdige signalering, triage en zo nodig behandeling voorwaardelijk om de verergering van psychiatrische problematiek te voorkomen. “In de praktijk zien we dat het niet op tijd verlenen van passende zorg meer schade oplevert. Kinderen met complexe problematiek dreigen daarmee tussen wal en schip te vallen. Daarom moeten we er met zijn allen voor zorgen dat juist deze kinderen toegang krijgen en houden tot de kinder- en jeugdpsychiatrie.”

Popma onderstreept dat vanuit de het werkveld van de kinder- en jeugdpsychiatrie het besef leeft dat zorg efficiënt moet worden ingezet. “Maar de belangen van het kind moeten altijd voorop staan. Vanuit onze beroepsgroep dragen we ook oplossingen aan, zoals zorg voor voldoende ambulante behandelalternatieven zodat kinderen niet onnodig lang in de duurdere gespecialiseerde zorg moeten blijven, zorg voor voldoende expertise in de lokale teams, bij huisartsen en Centra voor Jeugd en Gezin en kom tot landelijke voorbeelden zodat niet elke gemeente/regio het wiel zelf hoeft uit te vinden.”

Voor de volledige versie ervan en de bijlage, zie brief leden vaste kamercommissie VWS en visiedocument KJP.