22 augustus 2016

Minder ADHD-kinderen aan de Ritalin

Kinderen krijgen minder vaak ADHD-medicijnen voorgeschreven. Vorig jaar slikten ruim 91.000 kinderen het middel methylfenidaat. Dat zijn er 3000 minder dan in 2014. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Goed nieuws, zegt directeur Ruud Coolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik in RTL Nieuws. "Sommige kinderen hebben echt profijt van de medicijnen, maar bij anderen vraag je je af of de pillen echt nodig zijn."

Binnen de beroepsgroep is er discussie over de nut en noodzaak van deze medicijnen. Behandelaren en ouders zijn terughoudender geworden na berichten over mogelijk negatieve langetermijngevolgen.