22 juli 2016

GGZ partijen verminderen gezamenlijk administratieve lasten en verbeteren het correct declareren

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en VWS nemen gezamenlijk de handschoen op om de administratieve lasten in de ggz te verminderen en het declaratieproces te verbeteren. Hierdoor wordt tijd en geld bespaard die kan worden ingezet voor de daadwerkelijke zorg voor patiënten. Dit hebben de betrokken partijen op 12 juli jl. met elkaar afgesproken.

De sector start dit jaar nog met de aanpak van een aantal veel voorkomende knelpunten in de regelgeving, declaratiesystemen en werkprocessen tussen zorgprofessionals. De prioriteit ligt daarbij op het proces van verwijzing naar de ggz, duidelijkheid van en bekendheid met de regelgeving voor professionals en zorgaanbieders, verbetering en gebruiksvriendelijkheid van de declaratiesoftware en retourinformatie, declaratie van ongecontracteerde zorg en de financiële afwikkeling van onderlinge dienstverlening tussen aanbieders. In september 2016 ligt er een concreet plan van aanpak voor om deze geprioriteerde knelpunten binnen afzienbare termijn op te lossen.

Er is veel samenhang tussen de vraagstukken die spelen met betrekking tot het correct declareren van de ggz zorg en het verminderen van de administratieve lasten in de ggz, zowel bij instellingen als bij vrijgevestigden. Door de knelpunten en oplossingen hiervan op één tafel te bespreken worden de krachten gebundeld waardoor sneller resultaten te behalen zijn. In december 2016 evalueren de partijen de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak. De ambitie is om in 2017 de eerste verbeteringen door te voeren.

Het plan van aanpak is een initiatief van de branche en beroepsverenigingen in de ggz en zorgverzekeraars. Betrokken organisaties zijn NIP, LVVP, NVvP, GGZ Nederland, NVZ, LHV en Ineen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de NZa en het ministerie van VWS ondersteunen en faciliteren het proces.

Hier treft u het rapport Optimalisatie registratie- en declaratieproces vrijgevestigden.