16 juni 2016

Jeugdzorg miljoenen extra kwijt aan bureaucratie

Aanbieders van gespecialiseerde hulp aan kinderen met (zware) psychische problemen zijn gezamenlijk ongeveer 18 miljoen euro per jaar extra kwijt aan bureaucratie. De kosten zijn opgelopen sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg.

Daarmee opent de Volkskrant donderdag. Bij de NVvP komen sinds de transitie veel reacties binnen van bezorgde leden die moeite hebben met alle regels en afspraken die per gemeente sterk kunnen verschillen. De verschillen betrekken zich onder andere op de privacyregelgeving en toegang, maar ook financieel drukt de transitie zwaar op de jeugd-ggz. Bestuurslid Bertine Lahuis benoemt in Zorgvisie dat alle voorspellingen vanuit de beroepsgroep lijken uit te komen en de zorg daar onder lijdt.

Wachttijden
Woensdag 15 juni vond het in 2015 aangevraagde dertigledendebat plaats over de wachttijden in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De NVvP pleitte deze week ervoor om een einde te maken aan de ongelijke toegang tot jeugdhulp. Belangrijkste uitkomst van het debat is de uitgesproken zorg van de politieke partijen over de oplopende wachttijden en de systeemverantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Mona Keijzer (CDA) heeft een motie ingediend over mogelijke invoering van treeknormen om te kunnen sturen op de wachttijden. Over de motie wordt aanstaande dinsdag 21 juni gestemd. Lees hier het verslag van het debat.