Congres Transculturele Psychiatrie & Ernstige Psychiatrische Aandoeningen

Datum:24 nov 2023 t/m
Locatie:

Kanaal30 | Utecht

Onze samenleving wordt steeds multicultureler en diverser. Dat zien we terug in onze spreekkamer. Velen van ons zullen het contact met en de diagnostiek of behandeling van patiënten met een culturele achtergrond die verschilt van de eigen achtergrond als een uitdaging ervaren. Het gaat hierbij niet alleen om het land of de streek van herkomst, maar ook om religie, spiritualiteit, zingeving, sociaaleconomische status en andere aspecten.

De NVvP afdelingen Transculturele Psychiatrie en Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) organiseren op vrijdag 24 november 2023 een gezamenlijk congres: 'De vele gezichten in de psychiatrie'.

Doel van deze dag is om kennis en praktische handvatten te bieden om beter te kunnen aansluiten bij EPA-patiënten met verschillende culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en daardoor beter te kunnen behandelen. Tijdens de plenaire lezingen worden belangrijke thema’s belicht zoals de rol van cultuur bij het ontstaan en beloop van EPA en spiritualiteit en zingeving bij EPA-patiënten. Ook wordt vanuit eigen ervaringen verteld over de worsteling met het leven tussen twee culturen. Tot slot wordt ingegaan op transgenerationele overdracht in relatie tot een slavernijverleden.

Na de lunch zijn er 5 verschillende workshops waarvan er 2 gekozen kunnen worden. Daarbij staan inzichten en handvatten voor de praktijk centraal.

Programma

Bekijk de flyer (pdf) voor het complete programma.

Kosten

Psychiaters en overigen: € 150
AIOS en ervaringsdeskundigen: € 75

Direct inschrijven