Conferentie Samen Sterk: suïcidepreventie

Datum:donderdag 12 oktober 2023 t/m
Locatie:

Utrecht

Het terugdringen van het hoge aantal radeloze en eenzame zelfdodingen is een missie die veel mensen en organisaties raakt. De aandacht voor het voorkomen van suïcides neemt toe, en dat merken we. In Den Haag - politiek en bestuurlijk - en ook onder een groeiend aantal maatschappelijke organisaties. Hoewel suïcidepreventie in Nederland nog altijd in de kinderschoenen staat, werken steeds meer organisaties samen om hier verandering in te brengen. De Landelijke Agenda helpt daarbij.  

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Brede Coalitie Samen Minder Suïcide bespreken partners de wijze waarop organisaties dit (kunnen) doen. De bijeenkomst bevat bijdragen van onder meer Jochen Mierau, hoogleraar Economie van de volksgezondheid, en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen. U bent van harte welkom! 

U kunt zich hier aanmelden

Op donderdag 12 oktober 2023 vindt de bijeenkomst plaats in Utrecht. Van 12.30 tot 17.30 uur krijgt u inspiratie aangereikt en tevens de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen, zowel in formele als informele setting. Meld u snel aan, want er is een beperkt aantal plaatsen.  

Op het programma staat onder meer: 

• Hoe is suïcidepreventie op een herkenbare wijze, duurzaam in te bedden op alle noodzakelijke plekken in onze samenleving? 

• Zijn baten van suïcidepreventie inzichtelijk te maken? 

• Op welke manier kan iedereen een bijdrage leveren? En wat is daarvoor nodig?

Tijdens de bijeenkomst houden we deze vragen tegen het licht. Dat doen we om antwoorden te zoeken voor nu én de toekomst; zeker niet onbelangrijk in de opmaat naar een nieuw kabinet en de behandeling van de initiatiefwet integrale suïcidepreventie.

De Brede Coalitie Samen Minder Suïcide is een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties uit alle hoeken van de samenleving, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, dat zich inzet voor suïcidepreventie. Na de coronapandemie is dit de eerste keer dat we deze bijeenkomst live organiseren.