TASKFORCE KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE

Ten behoeve van het voornemen van het kabinet om de jeugd-ggz te decentraliseren naar de gemeente (Jeugdwet) heeft de NVvP in april 2011 een Taskforce KJP opgericht, waarin ter zake kundige en goed geïnformeerde kinder- en jeugdpsychiaters zitting hebben, of hebben gehad.
Samen met de Taskforce zijn vele praktische argumenten en feiten verzameld waaruit blijkt dat de overheveling van de kinder- en jeugdpsychiatrie ongewenst beleid is. Op diverse momenten in het wetbehandelingstraject heeft de Taskforce haar standpunt en argumenten kenbaar gemaakt, door het sturen van brieven, factsheets en position papers. Waar mogelijk is de media opgezocht door het versturen van persberichten en door inzending van open brieven, opiniestukken en artikelen.
In februari 2014 is de Jeugdwet aangenomen (ingang per 1 januari 2015). De doelstellingen van de Taskforce KJP zijn hierop aangepast. De Taskforce houdt zich bezig met de implementatie van de Jeugdwet voor de psychiatrische zorg (informeren, communiceren, bijdragen aan beleidsbeïnvloeding), het monitoren van de voortgang en van continuïteit van zorg (al dan niet met de andere partijen) en met juridische toetsing.